Xử lý nghiêm kẻ xúc phạm Đức Phật

0
1042
PGO -

Phật giáo là một tôn giáo lớn của nhân loại. Theo thống kê mới nhất thì hiện nay có 1,6 tỷ phật tử trên toàn cầu. Còn ở Việt Nam thì có khoảng 60 % dân số theo Đạo phật.

Ghi nhận và đánh giá sự cống hiến lớn lao của Phật giáo đối với văn minh nhân loại Trước sự phát triển và ảnh hưởng của tôn giáo trên thế giới, nhiều sáng kiến đưa ra để lựa chọn một tôn giáo điển hình phù hợp với xu hướng phát triển của nhân loại tiến bộ. Sau nhiều năm xem xét, vào ngày 15 tháng 12 năm 1999, Đại hội đồng Liên hợp quốc tại phiên họp thứ 54, mục 174 của chương trình nghị sự đã chính thức chấp nhận đề nghị của 34 quốc gia thành viên Liên hợp quốc chọn Phật giáo là tôn giáo điển hình vì giá trị đạo đức, văn hóa và tư tưởng hòa bình bất bạo động của Đức Phật Thích Ca. Từ đó Đại lễ Vesak là một lễ hội văn hóa, tôn giáo quốc tế của Liên hợp quốc.

Năm 2001, Đại lễ Vesak được kỷ niệm lần đầu tiên tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ).

Việt Nam vinh dự đã ba lần đăng cai tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên hợp quốc vào các năm 2008 (tại Hà Nội) và 2014 (tại Ninh Bình)và năm 2019(tại Hà Nam).

Với khầu hiệu;”Đoàn kết hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội.”Và”Phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dường Chư Phật”.

Và tinh thần:”Đạo Phật đồng hành cùng dân tộc, ca ngợi quê hương đất nước, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế. Theo Hòa thượng Phra Brahmapundit, Chủ tịch Ủy ban quốc tế tổ chức Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc (ICDV – International Council for the Day of Vesak): ”Bên cạnh chủ đề chính, Vesak 2019 còn có các chủ đề nhánh như “tâm thế hướng tới hòa bình bền vững, trên bình diện toàn cầu, cách mạng công nghiệp đối với Phật giáo, Phật tử… vấn đề toàn cầu thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ của Liên hợp quốc, để các nước không phân biệt lớn-bé, cùng chia sẻ lợi ích và niềm tin, thông qua lễ hội văn hóa,nghệ thuật để truyền thông điệp từ bi của Đức Phật. Ứng dụng cách mạng công nghiệp 4.0 đối với việc hoằng pháp, truyền tải thông điệp của Đức Phật về hòa bình, từ bi, trí tuệ tình thương, sự chia sẻ đối với mọi người”.

Bậc giác ngộ khai sáng sáng Phật giáo-Đức Phật Tổ Như Lai(Buddha)vĩ đại,thiêng liêng và cao cả đối với nhân loại như thế.Vậy mà ngay tại thành phố Hồ Chí Minh lại có một quán ba cả gan lấy tên của đức Phật với thương hiệu:”Buddha bar”(Phật bar)?!

Điều đáng nói là quán bar này đã tồn tại …15 năm nay, thế mà bây giờ khi lần theo dấu vết người nhiễm virút viêm phổi Vũ Hán Covid-19 đã từng đến đây mới biết (?!)

Rất mong các cơ quan quản lý nhà nước về Tôn giáo, Văn hoá, Công thương, Công an và chính quyền quận 2 -thành phố Hồ Chí Minh xử lý nghiêm việc xúc phạm, phỉ báng đến tôn giáo và dùng danh xưng của bậc khai sáng Phật giáo để làm thương hiệu cho họ. Đồng thời cần coi đây là kinh nghiệm rất ”nhạy cảm” để vận dụng xử lý nghiêm những trường hợp tương tự!

Mong lắm thay./.

22/3/2020
Luật gia Trần Thúc Hoàng

>>Chính quyền nên xử lý chủ quán phỉ báng Phật giáo