Xin Đừng Làm Tổn Thương Trái Tim

0
1845
PGO -

Thân thể bị lạnh thì có thể tìm chỗ trú ẩn, còn trái tim bị lạnh thì biết tìm nơi nao.

66a2b7362880c3de9a91

Thế giới của hai người thì không lo sợ chuyện xích mích, chỉ sợ trái tim bị nguội lạnh. Vì một trái tim bị nguội lạnh thì cả hai trái tim sẽ bị nguội lạnh theo nhau.

28ccec5e73e898b6c1f9

Khi thức ăn bị lạnh, chúng ta có thể hâm nóng, còn trái tim bị lạnh thì khó mà hâm nóng, sợ khi hâm nóng nhiều lần nó sẽ bị tiều tụy dễ vỡ.

701efc89633f8861d12e
Đất trời cho ta trái tim vì muốn ta dùng nó để yêu thương chứ không phải để làm tổn thương nó.

4fcf2947b6f15daf04e0
Đừng xây dựng niềm vui của mình trên sự đau khổ của người khác, ai mà làm điều đó thì trời đất cũng khó dung tha.
Đừng cho mình là người thông minh nhất mà nghĩ người khác là kẻ ngu ngơ. Điều họ không nói, đừng nghĩ họ không biết, mà vì họ không muốn hơn thua, không muốn quan tâm.

fae5456ddadb318568ca
Khoan dung người khác chính là đối xử tốt với bản thân mình, tha thứ người khác chính là mở rộng ra giá trị cuộc sống của mình. Đừng để đôi mắt che mờ đi trái tim.

923eabaa341cdf42860d

Thời gian là người làm chứng tốt nhất, nó sẽ làm cho chúng ta hiểu được rằng: thời gian không nhất định làm cho chúng ta thấy được tình nghĩa chơn thật, nhưng sẽ làm cho chúng ta thấu rõ lòng người.

Vạn Lợi Quán Như dịch/ Pháp bảo