Vĩnh Long: Tạm hoãn Đại Giới đàn Thiện Hoa

    0
    104
    PGO -

    Thực hiện sự chỉ đạo của Hội đồng Trị sự GHPGVN và công văn của UBND tỉnh Vĩnh Long v/v phòng, chống dịch bệnh Covid – 19, ngày 03/8/2020 HT. Thích Như Tước- UV HĐTS, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long đã ký Thông Báo tạm hoãn lần 2, Đại Giới đàn Thiện Hoa năm 2020. Khi tình hình ổn định, Ban Trị sự sẽ có thông báo sau.

    Trí Thanh TT-TT PG Vĩnh Long