Vĩnh Long: Cung an chức sự và đăng đàn truyền giới Đại Giới đàn Thiện Hoa

0
83
PGO -

Ngày 04/11/2020 (nhằm ngày 19/09/ Canh Tý), Giới trường chùa Phước Hậu (xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long), Ban tổ chức Đại Giới đàn Thiện Hoa PL.2564 – DL.2020 trang nghiêm tổ chức nghi thức cung an chức sự Hội đồng Thập sư Tăng, sau đó đăng đàn truyền giới cho 137 giới tử thọ Tỳ kheo và 120 giới tử thọ Sa di.

Cung nghinh chư Tôn giáo phẩm quang lâm giới trường

Để cho Đại giới đàn được trang nghiêm và thanh tịnh, Ban Nghi lễ đã lần lượt cung thỉnh chư Tôn đức Hội đồng Thập sư. Theo đó, ban tổ chức đã cung thỉnh HT. Thích Trí Quảng – Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh GHPGVN đương vi Hòa thượng Đàn đầu đàn Tỳ kheo; HT. Thích Phước Tú – Đương vi Hòa thượng Đàn đầu đàn Sa di; Đàn Tỳ kheo và Sa di cung thỉnh HT. Thích Minh Thông – Yết ma A-xà-lê kiêm Tuyên luật sư; HT. Thích Giác Giới – Giáo thọ A-xà-lê.

Sau nghi thức cung an chức sự, các giới tử đã đê đầu đảnh lễ Hòa thượng Đàn đầu, chư Tôn đức Hội đồng Thập sư một lòng chí thành cần cầu giới pháp cao quý. Chư tôn Hội đồng Thập sư Tăng quang lâm chánh điện niêm hương đảnh lễ Tam Bảo và trang nghiêm tấn đàn truyền trao giới pháp đến các giới tử.

Trước khi tấn đàn truyền trao giới pháp, chư vị Hòa thượng Đàn đầu đã có lời giáo giới đến chư giới tử. Tại giới trường trang nghiêm, thanh tịnh, các giới tử Sa di và Tỳ kheo tuần tự được truyền y bát. Đó chính là giới thân huệ mạng mà những ngày sắp tới quý vị ấy phải có bổn phận giữ gìn cẩn mật. Mục đích cứu cánh của hàng đệ tử Phật là giác ngộ và giải thoát mà muốn giải thoát thì phải lấy giới luật làm căn bản.

HT. Thích Trí Quảng – đương vi Hòa thượng Đàn đầu đàn Tỳ kheo giáo giới đến các giới tử

Được biết, Đại giới đàn là một sự kiện trọng đại trong Phật giáo vì qua sự kiện này tuyển chọn các vị kế thừa mạng mạch Phật giáo. Đại giới đàn Thiện Hoa PL.2564 – DL.2020 do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long tổ chức từ ngày 2 đến ngày 5/11. Giới trường Tăng tại Tổ đình Phước Hậu, giới trường Ni tại chùa Phật Tánh đều tại xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

HT. Thích Minh Thông – Yết ma A-xà-lê, Tuyên luật sư

Ban điển lễ cung an chức sự

Các giới tử thọ giới Sa di, Tỳ kheo

Tin, ảnh: Thành Luân