Vĩnh Long: Ban KT-TC Phật giáo tỉnh, Ban Trị sự Phật giáo huyện Long Hồ cúng dường trường Hạ trong và ngoài tỉnh

Vĩnh Long: Ban KT-TC Phật giáo tỉnh, Ban Trị sự Phật giáo huyện Long Hồ cúng dường trường Hạ trong và ngoài tỉnh

0
44
PGO -

PG0- Sáng ngày 19/7/2020 (nhằm ngày 29/5/Canh Tý) ĐĐ.Thích Thiện Tâm- Phó Ban BTS kiêm Trưởng Ban KT-TC (Kinh Tế Tài Chánh) Phật giáo tỉnh, Trưởng BTS Phật giáo Huyện Long Hồ đã hướng dẫn đoàn Ban KT-TC Phật giáo tỉnh, Phật giáo huyện Long Hồ cùng thiện nam tín nữ Phật tử trong và ngoài tỉnh cúng dường các trường Hạ tại tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Đồng Tháp.

Truyền thống An cư Kiết hạ được khởi phát, duy trì và gìn giữ từ thời Phật tại thế cho đến ngày nay. Trong 3 tháng mùa mưa Tăng đoàn cùng hội tụ một nơi lấy Lục Hòa làm nền tảng cho sự tu tập; trong dịp này hàng tại gia cư sĩ sẽ thể hiện trọn vẹn bổn phận Hộ trì bằng hoạt động cúng dường tứ vật thực để ủng hộ các hành giả an cư.

Hoạt động cúng dường các trường Hạ trong và ngoài tỉnh là một hoạt động thường niên của Ban KT-TC tỉnh Vĩnh Long, nhằm thể hiện tinh thần hòa hợp đoàn kết, trợ duyên các hành giả yên tâm tấn tu trong mùa cấm túc (dừng chân).

Phái đoàn đã đến đảnh lễ tam Bảo, thăm hỏi sức khỏe hành giả an cư, dâng cúng dường tịnh tài tịnh vật đến các trường Hạ tại tỉnh Vĩnh Long: Chùa Phật Ngọc Xá Lợi, Thiền Viện Sơn Thắng, chùa Kỳ Viên; tại tỉnh Đồng Tháp là Chùa Quê Hương, chùa Hưng Thiền.

An Lạc