Video: Lễ tưởng niệm húy nhật lần thứ 8 cố Trưởng lão HT. Thích Minh Châu

0
364
PGO -

Thực hiện: Vạn Tịnh – Diệu Đan