Video: Lễ Cầu Quốc Thái Dân An Khóa tu mùa hè năm 2018 tại chùa Bái Đính

0
665
PGO -

Phật sự online