[Video] Hàng ngàn Tăng ni Phật tử tham dự Đại lễ tưởng niệm 906 năm ni sư Diệu Nhân viên tịch

0
60
PGO -

Thập Bát Công thực hiện