Video Clip: Cung tống kim quan Đại lão Hòa thượng Thích Chơn Thiện nhập Bảo tháp

0
1552
PGO -

Sáng ngày 18/10/Bính Thân (17/11/2016), tại Tổ đình Tường Vân, Chư tôn Giáo phẩm Lãnh đạo HĐCM, HĐTS, các Ban viện T.Ư, chư vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội nước CHXHCNVN trang nghiêm trọng thể Tưởng niệm cố Trưởng lão HT.Thích Chơn Thiện trước khi cung thỉnh nhục thân cố Trưởng lão Hòa thượng nhập bảo tháp.

Ngay từ sáng sớm, dòng người từ khắp các ngã đỗ về Tổ đình Tường Vân để tiễn đưa một bậc thầy khả kính mãi mãi về với Phật.

Lễ tiễn đưa nhục thân cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Thiện nhập bảo tháp, được Chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội thực hiện đúng theo nghi thức truyền thống Phật giáo xứ Huế. Đó là lễ cung tiến giác linh, lễ khai thượng giá và lễ cung tống kim quan nhục thân cố Hòa thượng nhập bảo tháp tại tổ đình Tường Vân.