Vãn cảnh chùa

0
18
PGO -

Đời người một kiếp phù vân/ Tránh xa bến đục, ước gần bến trong.

Vô vàn cuội trắng sân chùa

Càng tôn cảnh sắc chớ bừa bước vô

Cửa thiền thanh tịnh, nam mô

Đá đẹp thanh khiết điểm tô ngói hồng.

 

Lom khom các vãi nâu sòng

Nâng niu chăm chút nhẹ lòng say sưa

Cảnh chùa tĩnh lặng hương đưa

Tham sân si có biết chừa nơi đây.

 

Chùa thiêng tâm tịnh ngày ngày

Về nơi cửa Phật xót thay cõi trần

Đời người một kiếp phù vân

Tránh xa bến đục, ước gần bến trong.

 

Mai này về với hư không

Nhẹ nhàng, thanh thản lai bồng bến xa

Cõi tạm dẫu lắm phong ba

An nhiên vui khỏe nở hoa bốn mùa.

Pham Thi Hong Thu
1/10/2020