TT. Chân Quang giảng chủ đề: Lục giả thỉnh chuyễn pháp luân

0
179
PGO -

Vừa qua, TT Thích Chân Quang – Phó ban Kinh tế Tài chánh T.Ư GHPGVN đã thuyết giảng đề tài LỤC GIẢ THỈNH CHUYỂN PHÁP LUÂN, với sự tham dự của hơn 2500 phật tử xa gần nhân khóa tu Thiền tại chùa Từ Tân (số 90/135, đường Trường Chinh, P.12, Q.Tân Bình, Tp. HCM).


Đây là loạt bài một trong số mười đại hạnh nguyện của Bồ tát Phổ Hiền mà Thượng tọa đã thuyết giảng hàng tháng. Bài Pháp thoại này tiếp tục dẫn giải cho các phật tử thấy được những công hạnh tốt đẹp của một vị Bồ tát trong việc giáo hóa độ sinh. Nhờ có công hạnh này mà chúng sinh mới nhận ra tầm quan trong của giáo lí cao siêu trong đời sống của mình. Từ đó, mọi người biết điều chỉnh lại lối sống cho đúng đắn, biết tu học nghiêm chỉnh, hầu mong thoát khỏi luân hồi,đạt giải thoát, chứng ngộ niết bàn.

Mở đầu bài Pháp Thượng tọa khẳng định, hình ảnh “bánh xe Pháp” tượng trưng cho việc bắt đầu sự nghiệp giáo hóa chúng sinh chứ không đơn giản chỉ là một bài Pháp. Còn chữ “chuyển Pháp luân” có ý nghĩa lớn hơn rất nhiều.

Đi vào bài giảng; Thượng tọa lí giải, sở dĩ có hạnh này vì thuở xưa, khi mới đắc đạo, Đức Phật quan sát thấy tâm phàm phu của chúng sinh so với cảnh giới chứng ngộ, tức là khoảng cách từ mê đến ngộ thì trùng trùng, vời vợi. Vì thế, Ngài vẫn ngồi lặng yên, chưa tác ý gì. Lúc đó, có một vị Đại Phạm Thiên hiện ra, thỉnh cầu Đức Phật khởi động cuộc hoằng Pháp và Ngài đã nhận lời.
Có thể thấy, vai trò của vị Đại Phạm Thiên hết sức khiêm tốn, chỉ là thỉnh Phật chuyển Pháp luân. Nhưng cũng nhờ có vị ấy mà bao nhiêu điều tốt đẹp đã đến với cuộc đời. Vậy nên, việc làm của Ngài được ca ngợi là một đại công đức.
Hạnh “Lục giả thỉnh chuyển Pháp luân” nghĩa là khi có vị nào đắc đạo thì Bồ Tát Phổ Hiền lại tìm đến và thỉnh vị đó chuyển Pháp luân. Nghe thì chúng ta thấy lạ bởi trong các bản kinh như Kim Cang, Hoa Nghiêm, Niết Bàn, Pháp Hoa,… đều ghi lại lời Phật dạy rằng: “ cái nhân để đắc đạo là phải độ khắp chúng sinh mà không được chấp công”. Nhưng sao Ngài Phổ Hiền lại phát nguyện mà không trực tiếp giáo hóa? Để hiểu điều này, chúng ta phải phân tích hạnh Phổ Hiền thì mới thấy được tầm nhìn sâu xa của Ngài.

Tâm Trụ