Trung Quốc: “Pháp Hội Cùng Tu Quan Âm Đại Bi” Tại Chùa Cực Lạc

0
648
PGO -

Ngày 7 tháng 3 năm 2017, Chùa Cực Lạc tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc đã long trọng tổ chức “Pháp hội cùng tu Quan Âm đại bi”.

Mar-17-B06-H01

“Pháp hội cùng tu Quan Âm đại bi” kéo dài 3 ngày, từ ngày 7/3/2017.

Pháp hội lần này của Chùa Cực Lạc kéo dài 3 ngày, đệ tử tứ chúng hằng ngàycung kính lĩnh hội từ các sư thầy các kinh chú như “Phẩm Quán Thế Âm Bồ tát Phổ môn” của Diệu pháp Liên hoa kinh, “Đà la ni đại bi tâm vô ngại nghìn tay nghìn mắt”, “Tâm kinh”… cùng với đó là tụng niệm “Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát”, dâng hương…

Mục đích của “Pháp hội cùng tu Quan Âm đại bi” của Chùa Cực Lạc năm 2017 là thông qua tụng đọc kinh chú để tu học theo tinh thần dâng hiến “vô duyên đại bi, đồng thể đại bi” của Quán Thế Âm Bồ tát; dùng phương thức đặc trưng của Phật giáo để nghênh tiếp sự giáng thế của Quán Thế Âm Bồ tát. Tắm gội bằng trí tuệ của Phật tổ, cảm niệm từ bi của Quán Thế Âm Bồ tát.

Theo Dân Nguyễn (Dịch từ FJXW)/ Pháp bảo