Trung Quốc: Đại Pháp Hội Cầu Nguyện, Tắm Phật Tại Chùa Thiếu Lâm

0
1632
PGO -

Sáng ngày 3/5/2017, đại pháp hội cầu nguyện và lễ tắm Phật của Thiếu Lâm Tự đã được tổ chức một cách long trọng.

May-17-B04-H01

Đại pháp hội do Trụ trì Chùa Thiếu Lâm Đại sư Thích Vĩnh Tín chủ trì đã cầu cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, người người mạnh khỏe, lục thời cát tường, tín đồ Phật môn công đức vô lượng.

May-17-B04-H02May-17-B04-H03 May-17-B04-H04 May-17-B04-H05May-17-B04-H06

Dân Nguyễn (Dịch từ Smartemple)