Trở thành Phật tử nhờ quy y Tam bảo

0
680
PGO -

HỎI: Tôi tự thọ năm giới hoặc tám giới Bát quan trai có được xem là Phật tử?

(THIÊN BẢO, thienbao833@gmail.com)

a quyy.jpg
Tiêu chuẩn căn bản để được xem là Phật tử chính là quy y Tam bảo chứ không phải do thọ giới

ĐÁP: Bạn Thiên Bảo thân mến!

Tiêu chuẩn căn bản để được xem là Phật tử chính là quy y Tam bảo chứ không phải do thọ giới. Nói cách khác, khi bạn tự nguyện đối trước Tam bảo ba lần phát nguyện trọn đời quay về nương tựa Phật-Pháp-Tăng thì chính thức trở thành Phật tử.

Quy y xong, người Phật tử được khuyến khích thọ trì năm giới, tám giới để trau dồi đạo đức. Khi tự thọ giới, bạn đã mang phẩm chất đạo đức của Phật tử. Nếu bạn quy y và được thầy trao truyền giới pháp thì quý hóa hơn.

Chúc các bạn tinh tấn!

TỔ TƯ VẤN
(tuvangiacngo@yahoo.com)