Triết lý Phật giáo: Bài báo muôn đời(!)

0
329
PGO -

Trong đại dương mênh mông bao la tri thức để lại cho nhân loại, bậc giác ngộ Như Lai đã làm cho bất kỳ những ai “tri, kiến, ngộ” về triết lý kinh điển của Ngài, cũng đều phải công nhận rằng Ngài là nhà giáo dục học vĩ đại đầu tiên của nhân loại, là ông tổ của nghề thầy thuốc và là nhà triết học vĩ đại nhất của mọi thời đại…

Bài của cùng tác giả: >>Công lý, chân lý và báo chí (!?)

Trong một bài viết ngắn này, người viết muốn nói về tất cả những tri thức bao la bao trùm vạn vật mà đức Phật tổ Như lai để lại đó là “bài báo cho muôn đời”(!)

Bởi một lẽ rất logic-biện chứng đó là:

Phàm khi viết bất kỳ một tin bài nào về báo chí ,cũng phải tuân thủ một công thức rất đơn giản là 5W + 1 H.

5W và H chính là 5 từ viết tắt của các từ tiếng Anh, gồm: What, Who, When, Why, Where, How. Nghĩa là:

– What: Điều gì đã xảy ra? Hậu quả như thế nào
– When: Xảy ra khi nào?
– Where: địa điểm xảy ra sự kiện.
– Who: Ai, liên quan đến ai?
– Why: Vì sao, nguyên nhân? Dự đoán …
– How: bao nhiêu? như thế nào, số lượng …

Bất kỳ một sản phẩm báo chí chí nào khi đã hội đủ những yếu tố của công thức nói trên, thì người viết cũng đã “Tri, kiến, ngộ” để làm cho độc giả cũng được đi “Tri,kiến,ngộ” vậy!

Hãy tiếp cận và nghiên cứu triết lý kinh điển của Phật giáo để hiểu rõ hơn những điều trên đây. Cụ thể là nhân sinh quan, thế giới quan và phương pháp luận Từ, bi, hỷ, xả của Đức Phật sẽ hóa giải mọi vấn đề của vạn vật và chúng sinh. Lành thay !

A Di đà phật!

Luật gia Trần Thúc Hoàng