Trang nghiêm pháp hội Quán Thế Âm 21 ngày đêm tại Tu Viện Quảng Đức, Tánh Linh, Bình Thuận.

0
21
PGO -

Từ đầu năm 2020 đến nay, những đau thương đến với nhân loại thật sự quá lớn. Từ đại dịch Covid-19, rồi đến những thiên tai, nạn tai, đã ảnh hưởng về vật chất, tinh thần và cả mạng sống con người quá nhiều. Là đệ tử Đức Phật, ta yêu thương đồng loại, yêu thương chúng sanh, vì vậy ta không thể chỉ dừng lại ở việc giúp đỡ vật chất, cứu trợ lương thực trong những ngày bão lũ. Ta còn cần phải cùng nhau bằng năng lực tâm linh, hướng tâm cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, nhà nhà người người được sớm vượt qua khổ nạn.

Trên tinh thần đó, tối hôm nay, mùng 04/11/2020 (nhằm ngày 19 tháng 9 năm Canh Tý), kỉ niệm Khánh vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm xuất gia, Tu viện Quảng Đức trang nghiêm tổ chức pháp hội Quán Thế Âm, đảnh lễ và trì niệm Hồng danh Ngài 21 ngày đêm, cùng thọ trì kinh Từ Bi và đảnh lễ 12 lời đại nguyện của Ngài.


Đại Đức Thích Thông Châu, Trưởng Ban Trị Sự GHPGVN huyện Tánh Linh, Trụ trì Tu viện Quảng Đức chứng minh và chủ trì pháp hội. Cùng sự tham dự của toàn thể Tăng-Ni, Phật tử Tu viện hướng về cầu nguyện cho Miền Trung nói riêng và toàn thế giới nói chung được bình an, vượt qua khổ nạn.


Đồng thời, nguyện đem công đức này, cầu cho nhân loại an lành, những chúng sanh đang đau khổ, hữu hình và vô hình, đều được ân triêm lợi lạc, nhà nhà người người biết tin nhân quả, sống hướng thiện, làm lành.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ:


Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Tác đại chứng minh.🙏🙏🙏

Giác An

BanThông tin – Truyền thông PG Bình Thuận