Trà Vinh: Trang nghiêm khai mạc Đại Giới Đàn Pháp Hải

0
1184
PGO -

Sáng ngày 19/11/2016 (20/10/Bính Thân) tại Văn phòng Ban Trị sự chùa Lưỡng Xuyên, số 03, Lê Lợi, phường 1, Tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Thường trực Ban Trị sự và Ban kiến đàn trọng thể khai mạc Đại giới Đàn Pháp Hải

Đại Giới đàn Pháp Hải đặt dưới được sự chứng minh của Chư tôn giáo phẩm: HT Thích Thiện Thông – Thành viên HĐCM, HT Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN, HT Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch Thường trực, Trưởng Ban Tăng sự TƯ. HT Thạch Sok Xane – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh. HT Thích Thiện Đức – UVTT HĐTS, Phó Trưởng Ban Pháp chế TƯ.HT Thích Phước Minh – Phó Trưởng Ban Trị sự, Trưởng Ban Tăng sự kiêm Trưởng Ban Tổ chức Đại Giới đàn. Chư tôn Tôn giáo phẩm HĐTS, các tỉnh thành bạn: Vĩnh Long, Sóc Trăng, Bạc Liêu…cùng chư tôn Đức ban thường trực Ban Trị sự, Ban Kiến đàn, trụ trì các cơ sở tự viện trong và ngoài tỉnh

Về phía chính quyền có: Ông Lê Thành Thái – Phó Giám Đốc Sở Nội Vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Trà Vinh cùng Quý vị lãnh đạo Đảng chính quyền mặt trận sở ban ngành các cấp và chính quyền phường 1 sở tại.

Ban Tổ chức và Ban kiến đàn của Đại giới đàn Pháp Hải đã cung thỉnh HT Thích Như Niệm làm Hoà thượng Đàn đầu, HT Thích Minh Thông làm Yết Ma A Xà Lê Sư, TT Thích Thiện Hảo làm Giáo Thọ A Xà Lê Sư. Tôn sư Thất chứng được cung thỉnh HT Thích Thiện Thông làm Đệ Nhất tôn chứng. Ni trưởng Thích Nữ Trí Tiên làm Hoà thượng Đàn đầu Tỳ kheo Ni, NT Thích Nữ Như Hạnh làm đường đầu Hoà thượng Thức xoa và Sadi Ni, NT Thích Nữ Bửu Lý, NT Thích Nữ Như Thiền làm Yết Ma A Xà Lê Sư, NT Thích Nữ Như Liên làm Giáo Thọ A Xà Lê Sư.

Sau nghi thức tác bạch cung thỉnh Chư tôn Giáo phẩm quang lâm về lễ đài. HT Thích Phước Minh đã thay mặt Ban tổ chức phát biểu Khai mạc.

Sau đó HT Thích Viên Minh – UVHĐTS, Phó Trưởng Ban Trị sự cung tuyên tiểu sử Tổ Thích Pháp Hải. Tên của Đại giới đàn được lấy tên của bậc Hoà thượng có công lao to lớn đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung và Phật Giáo Trà Vinh nói riêng.

Đại Đức Thích Phước Nguyên – Phó thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS báo cáo kết quả tiếp nhận hồ sơ của giới tử đăng ký thọ thới. Được biết có 547 giới tử đủ điều kiện thọ giới, trong đó gồm có: 88 Tỳ kheo, 103 Tỳ kheo Ni, 87 Thức Xoa, 131 Sadi, 108 Sadi ni, 30 phật tử thọ Bồ tát giới.

Phát biểu tại Đại giới Đàn Pháp Hải, Bà. Quách Cúc Liên Hoa gửi lời chúc mừng và ghi nhận những kết quả đạt được của Ban Trị sự trong suốt quá trình hoạt động. Đặc biệt Giới đàn là sự kiện quan trọng để tuyển người làm Phật bà nhấn mạnh.

Ban đạo từ tại buổi lễ HT Thích Thiện Nhơn thay mặt Chư tôn đức HĐTS GHPGVN chúc Đại giới Đàn Bổn Châu được thành công viên mãn, giới tử thọ giới đắc giới và giữ giới trang nghiêm thanh tịnh cho đến ngày thành Phật qua đó Hòa thượng cũng nhắc lại hành trạng và những đóng góp của Tổ Pháp Hải trong việc xây dựng và phát triển  đối với GHPGVN nói chung và Phật giáo tỉnh Trà Vinh.

Nhân dịp này Hòa thượng tán dương Công đức Ban Tổ chức, Ban kiến đàn cũng như tôn đức nhị bộ Tăng già đã vì lòng lân mẫn mà kiến tạo giới đàn trang nghiêm truyền trao giới pháp cho các giới tử. Hòa thượng cũng tin tưởng rằng các giới tử sẽ tiếp nhận giới pháp trọn vẹn trang nghiêm và thanh tịnh.

Tác bạch cung thỉnh Chư tôn đức Ban chứng minh quang lâm lễ đài

Chư Tôn giáo phẩm niệm Phật cầu gia hộ

Đại diện Chánh quyền về tham dự

Chư Tôn đức Giới sư Tăng

Chư Tôn đức Giới sư Ni

Hòa thượng Thích Thiện Pháp thay mặt Ban Thường Trực HĐTS tặng hoa chúc mừng

Hòa thượng Chủ tịch HĐTS phát thưởng cho 05 thủ khoa của các đàn giới

Đại diện giới tử tác bạch cầu thọ giới

Điển lễ giới đàn tăng

Phát biểu tại Đại giới Đàn Pháp Hải, Bà. Quách Cúc Liên Hoa gửi lời chúc mừng

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ban lời đạo từ

Thượng tọa Thích Trí Minh – Phó Ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký thay mặt Ban tổ chức phát biểu cảm tạ

Giới tử Tăng

Giới tử Ni

Ban TTTT GHPGVN tỉnh Trà Vinh