TP. HCM: Lễ Khánh Tuế Trưởng lão HT. Thích Tịnh Niệm

0
125
PGO -

Buổi tối ngày 14/9/2020 (nhằm 27/7 Canh Tý) tại chùa Phước Thành (Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh) chư Tăng Bổn tự cùng chư Tôn đức cựu học Tăng và Phật tử Đạo tràng đã cung kính thiết lễ Khánh tuế kính mừng Hạ lạp HT. Thích Tịnh Niệm, trụ trì chùa.

Tiết Vu Lan mùa Hiếu hạnh là cột mốc thời gian trong năm giúp mọi người cùng quay về nguồn cội, cùng nhìn lại Tứ ân (Ân Cha mẹ, ân Tam Bảo (Sư trưởng), ân đàn na tín thí (chúng sanh) và ân quốc gia xã hội, lòng dặn lòng phải sống sao cho xứng đáng với những gì đã nhận, đồng thời phát huy những truyền thống tốt đẹp để nghĩa ân được trường tồn và phát triển bền vững.

Trong Tứ Ân, Ân Sư Trưởng luôn được hàng đệ tử Phật coi trọng vì cha mẹ tuy sanh ra thân này, nhưng nhờ Sư Trưởng giáo huấn trong nếp Đạo mà hành giả đạt được giác ngộ giải thoát.

Chùa Phước Thành được Phật tử Nguyễn Văn Chính khởi tạo từ năm 1947. Năm 1986 HT.Thích Tịnh Niệm được bổ xứ  Trụ trì. Với hạnh nguyện “Tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức” Hòa thượng đã trùng tu ngôi Tam bảo ngày một khang trang, tiếp Tăng độ chúng về tham dự các Khóa học tại các trường Phật học cũng như làm Phật sự tại thành phố.

Tại buổi lễ, HT. Trụ trì đã niêm hương bạch Phật chứng minh công đức. ĐĐ. Thích Minh Hậu, cựu học Tăng, đại diện Đại chúng dâng lời Khánh tuế: Chúng con xin cảm niệm thâm ân Hòa thượng đã không từ gian nan khó nhọc, vì tương lai Phật pháp mà chở che giáo dưỡng chúng con trong những năm tháng tham dự các Khóa học. Chúng con kính nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ Ân sư Pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành; Đồng thời, xin nguyện đi trọn vẹn con đường xuất gia, đem lợi ích an lạc đến với mọi nhà:

“ Chúng con từ bốn phương trời

Trở về câu hội, nương nhờ từ bi

Ân Thầy chỉ dẫn lối đi

Nguyện luôn ghi khắc, thực thi chu toàn.”

Trước tấm chân tình của chúng đệ tử HT.Trụ trì đã có lời sách tấn chư Tăng cùng quý Phật tử: Phải luôn tinh tấn tu tập Tam Vô lậu học để chuyển hóa nghiệp duyên, lại nên cố gắng huân tập việc thiện để có nhiều niềm vui trong cuộc sống.

Nguyên Hảo- Phù Sa