TP.HCM: Các đạo tràng, lớp giáo lý tu học bình thường

0
20
PGO -
HT.Thích Nhật Hỷ, Trưởng Ban Hoằng pháp Phật giáo TP.HCM vừa ký Thông báo 06/2020/TB-BHP, ngày 11-5-2020 gởi đến chư tôn đức giảng sư thuộc Ban Hoằng pháp, trụ trì các cơ sở tự viện trong thành phố có sinh hoạt thuyết giảng Phật pháp định kỳ.
45f0d167e5240c7a5535.jpg
Khóa tu “Ngày an lạc” cho Phật tử tại Việt Nam Quốc Tự
Theo đó, thực hiện tinh thần Công văn số 082/CV-HĐTS, ngày 9-5-2020, của Hội đồng Trị sự GHPGVN và Công văn số 117/CV-BTS, ngày 9-5-2020, của Ban Trị sự Phật giáo TP về việc sinh hoạt tôn giáo bình thường trước diễn biến mới trong phòng chống dịch Covid-19.
Ban Hoằng pháp GHPGVN TP thông báo chư tôn đức trụ trì các cơ sở, tự viện trong TP, Phật tử các đạo tràng, các lớp giáo lý, lịch tu học bắt đầu trở lại bình thường từ ngày ký thông báo này; Giảng sư GHPGVN TP sẽ thuyết giảng tại các đạo tràng, lớp giáo lý theo lịch thuyết giảng Phật pháp hàng tuần của Ban Hoằng pháp.
H.D