Tòa Cửu phẩm liên hoa chùa Bút Tháp được công nhận là bảo vật quốc gia

0
9
PGO -
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 2283/QĐ-TTg về việc công nhận bảo vật quốc gia (đợt 9), năm 2020. Trong đó có tòa Cửu phẩm liên hoa chùa Bút Tháp, Bắc Ninh.
Tòa Cửu phẩm liên hoa chùa Bút Tháp, Bắc Ninh