Thư Mời: Dự lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội

  0
  88
  PGO -

  Để chào mừng sự kiện kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam – Học Viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội long trọng tổ chức 35 năm ngày thành lập.phong-bi-35-nam-11


  GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

  HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM

  TẠI HÀ NỘI

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

  Số : 156/GM – HVHà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2016.

  GIẤY MỜI

  HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI

  Trân trọng kính mời: ……………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………………

  DỰ LỄ KỶ NIỆM 35 NĂM NGÀY THÀNH LẬP

  HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI

  Thời gian: 8h00 ngày 11 tháng 11 năm 2016

                    (tức ngày 12 tháng 10 năm Bính Thân)

  Địa điểm: Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội

                     Xã Phù Linh – huyện Sóc Sơn – Thành phố Hà Nội

  Học viện rất trân trọng được cung tiếp!

   

   VIỆN TRƯỞNG

   

   

   

  Thượng tọa – Tiến sĩ Thích Thanh Đạt

   

  THỜI GIAN VÀ CHƯƠNG TRÌNH

  KỶ NIỆM 35 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỌC VIỆN PGVN TẠI HÀ NỘI

  * Ngày 10 tháng 11 năm 2016:

  –  14h00: Đón Đại biểu (Cựu Tăng Ni sinh của Học viện).

  – 18h00: Dùng cơm.

  – 19h00 – 21h00: Giao lưu (tại hội trường lớn).

  – 21h00      : Giao lưu hội trại.

  * Ngày 11 tháng 11 năm 2016:

  – 6h00: Dùng cơm sáng.

  – 7h00: Đón Đại biểu.

  – 8h00 – 8h30: Văn nghệ chào mừng (do Tăng Ni sinh các khóa).

  – 8h30 – 10h30: Mít tinh kỷ niệm (có chương trình riêng).

  – 11h00: Tiệc chiêu đãi.

   

  Ghi chú: Người liên hệ:

  – Sư thầy Thích Diệu Bản – Phó Chánh Văn phòng Học viện – Số ĐT: 0961155072.

  – Đại đức Thích Đạo Mẫn – Phó Văn phòng Học viện – Số ĐT: 0934401294.

  – Sư cô Thích Thiện Trí – Cán bộ Văn thư Văn phòng – Số ĐT: 0964692182.

   

  Thập Bát Công