Thái Bình: Vọng Tây cư sĩ chia sẻ Phật pháp tại chùa Từ Xuyên

0
865
PGO -

Như thường lệ hàng tuần, ngày 12/11/2016 (13/10/Bính Thân), gần 200 Phật tử đạo tràng Mai Tâm Tĩnh đã về chùa Từ Xuyên (P.Hoàng Diệu, TP.Thái Bình) dự tu niệm Phật một ngày. Nhận lời mời của Thượng tọa trụ trì chùa Từ Xuyên, cư sĩ Vọng Tây, giảng viên trường Phật học Đại Tùng lâm đã về đạo tràng và chia sẻ Phật pháp.

Trong bài pháp thọai, cư sĩ đã nói về đề tài: “Hoàn thiện chính mình” ngõ hầu muốn nhắc nhở mọi người cùng chuyên tu pháp môn Tịnh Độ. Mỗi người tu học Phật pháp cần tri ân và báo ân cha mẹ sư trưởng; Phật hóa gia đình, hướng tới đời sống an lạc trong hiện tại. đặc biệt, cư sỹ mong muốn mọi người ai ai cũng phải niệm phật, khi niệm Phật thì sẽ thanh tịnh được ba nghiệp và sẽ không có cơ hội để làm ác. Hiện nay chúng ta đã bước vào thời kì mạt pháp được năm trăm năm vì vậy tu theo Pháp môn niệm Phật là hợp thời cơ và dễ thành tựu nhất. Cuối bài Pháp cư sĩ cũng mong muốn tất cả các liên hữu đồng tu tại Pháp hội luôn luôn nương tựa vào ngôi tam bảo và luôn đi theo con đường chánh pháp.

Cuối thời pháp, cư sỹ đã gửi tặng quý Phật tử các phần quà pháp bảo trong sự hoan hỷ của đại chúng.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

img_1220 img_1222 img_1223 img_1224 img_1225 img_1226 img_1227 img_1228 img_1229 img_1230 img_1231 img_1232 img_1233 img_1234 img_1235 img_1236 img_1237 img_1238 img_1239 img_1240 img_1241 img_1242 img_1243 img_1244

CTV: Nhuận Nguyện