Tăng Ni sinh Việt Nam tổ chức Phật đản tại Bồ Đề Đạo Tràng

0
788
PGO -

Sáng nay 7/5/2017 (12/4 âm lịch), nhận lời mời của ĐĐ. Thích Pháp Như, hơn 350 chư Tăng Ni các nước gồm Ấn Độ, Sri Lanka, Thái Lan, Myanmar, Campodia, Lào, Tây Tạng, Bhutan, Bangladesh và Việt Nam đã vân tập dưới Cội Bồ Đề tại Bồ Đề Đạo Tràng, tiểu bang Bihar, Ấn Độ để tưởng niệm ngày Đản Sanh của Đức Phật.

Theo truyền thống Theravada ngày trăng tròn tháng Vesak cũng là ngày Thành Đạo và Nhập Niết Bàn của Đức Phật. Thay mặt Ban Quản Lý Bồ Đề Đạo Tràng (Bodhi Temple Management Committee, viết tắt là BTMC) Chief Monk Chalinda đã có lời tán thán Đại đức Thích Pháp cũng như Tăng Ni và Phật tử Việt Nam đã tổ chức buổi lễ tưởng niệm ba sự kiện quan trọng trong cuộc đời Đức Phật và cúng dường đến Tăng đoàn Tối thượng ngày hôm nay. Đại chúng được trùng tụng bài kinh Acchariya Abbhuta Sutta (Kinh Hy Hữu Vị Tằng Hữu Pháp) bằng tiếng Pali.

Thay mặt Hội Mahabodhi Society, Trưởng lão Warasambodhi đã giải thích ý nghĩa của kinh này. Đây là bài kinh số 123 trong Trung Bộ Kinh đề cập về sự kiện Đản sanh của Siddhartha Bodhisatva (Bồ tát Tất Đạt Đa, sau này chính là Đức Phật Thích Ca). Sau thời kinh chú nguyện của truyền thống Kim Cang Thừa (Vajrayana) gồm các nước Tây Tạng và Bhuta là nghi thức Tắm Phật theo truyền thống Phật giáo Việt Nam đã diễn ra trong sự thành kính và thiêng liêng.

Buổi lễ diễn ra đầy ấm áp và hoà hợp trong tình Pháp lữ của những con Phật từ những đất nước khác nhau trên thế giời cùng về đây để tưởng niệm ân đức của bậc Đạo Sư, ngài đã vì hạnh phúc của chư thiên và loài người mà xuất hiện cõi đời này. Mọi người đều cảm thấy hoan hỷ và bình yên khi ngồi dưới Cội Đề, nơi Phật thành đạo để cùng tận hưởng nguồn an lạc vô biên của Đức Phật đã truyền lại hơn 2500 trước và cho đến tận bây giờ.

Xin giới thiệu hình ảnh ghi nhận:

CTV