Tags Vu lan báo hiếu

Tag: vu lan báo hiếu

Bàn tay của mẹ

Bàn tay ấy "khéo léo và lành lẽ". Hai từ ý nghĩa và đầy đủ nhất đó mới nói lên được sự giỏi giang,...

Tiểu hiếu – Trung hiếu – Đại hiếu, bạn đã làm...

Một mùa Vu Lan lại về, đây là mùa báo hiếu nhắc nhở người đệ tử Phật đền đáp bốn ơn, trong đó có...

Cách báo hiếu trong ngày lễ Vu Lan

Lễ Vu Lan báo hiếu không chỉ là ngày dành cho các Phật tử mà đó còn là mùa báo ân, báo hiếu của...

          Lời thơ dâng mẹ cha nhân mùa Vu Lan báo...

Nhân mùa Vu Lan báo hiếu kính nguyện cầu năng lượng an lành đến với tất cả mọi người. Nguyện cầu cửu huyền thất...