Tags Viện Trần Nhân Tông

Tag: Viện Trần Nhân Tông

THÔNG BÁO TUYỂN SINH Lớp: “Bồi dưỡng dịch thuật nâng cao”...

Viện Trần Nhân Tông thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng dịch thuật nâng cao, năm 2020, cụ...