Tags Vi sao chung ta bi luan hoi

Tag: vi sao chung ta bi luan hoi

Những điều kiện quyết định sự luân hồi

Trong lúc chúng ta lâm chung, sinh mạng tiếp theo của chúng ta sẽ tùy theo tâm niệm của chúng ta lúc đó mà...