Tags Vận đông cứu trợ đồng bào miền Trung

Tag: vận đông cứu trợ đồng bào miền Trung

Trung ương GHPGVN vận động cứu trợ đồng bào lũ lụt...

Với tinh thần từ bi của Đạo Phật, Trung ương GHPGVN đề nghị Ban Từ thiện Xã hội Trung ương, Ban Từ thiện Xã...