Tags ủng hộ quần áo

Tag: ủng hộ quần áo

Quảng Nam : 70 suất quà cho bà con vùng cao...

Sáng ngày 17/12/2018,nhóm thiện nguyện Đà Nẵng ( VT NEW Phương Đông)  đã trao 70 suất quà cho 2 thôn Tr'lee , xã A...