Tags Trung tâm biên phiên dịch tư liệu Phật giáo Quốc tế

Tag: Trung tâm biên phiên dịch tư liệu Phật giáo Quốc tế

“Lễ Phật và Y Học” cuốn sách gối đầu giường cho...

Cổ đức từng dạy: “Niệm Phật Một Câu Phước Sinh Vô Lượng, Lạy Phật Một Lạy Tội Diệt Hà Sa”. Lạy Phật chính là phương pháp tu tập...