Tags Tranh nghiep sat sinh

Tag: tranh nghiep sat sinh

Phật tử kiếm tiền với thái độ như thế nào?

Chúng ta phải có quan niệm vừa lợi ích cho mình vừa lợi cho người trong việc kiếm tiền để có số lợi nhuận...