Tags Tinh binh

Tag: tinh binh

Ý nghĩa cành Dương liễu và Tịnh bình của Quan Thế...

Bồ tát Quán Thế Âm tay trái cầm bình cam lồ, tay phải cầm cành dương liễu. Quí vị tụng kinh Phổ Môn có...