Tags Thuc tap chinh phap

Tag: thuc tap chinh phap

Ai lấy Đức tin của con?

Chất liệu tạo nên từ sự thực tập chánh Pháp là cơ hội để nuôi dưỡng Đức tin. Nương tựa vào mảnh đất của...