Tags Thuc hanh tam bo thi cung dang

Tag: thuc hanh tam bo thi cung dang

Độ ta và độ người khi cúng dường hành khất

Ở những nơi mà Phật giáo có sự phát triển nhất định, khi ta đi ngoài đường sẽ thấy những sư thầy đi khất...