Tags Thích Đồng Lực

Tag: Thích Đồng Lực

Hướng dẫn về một tang lễ Phật giáo đúng đắn

“Không bao lâu thân này Sẽ nằm dài trên đất Bị vứt bỏ vô thức Như khúc cây vô dụng” (Kinh Pháp Cú, phẩm Tâm số 41) Đời người...

Tác phẩm thơ tán dương Đức Phật “Śaptapañcaśatka” đã có bản...

“Thi tán bậc giác ngộ” là ấn phẩm được dịch giả Thích Đồng Lực, dịch giả Thích Nữ Huệ Vân chuyển thể sang Việt...