Tags The nao la xem thuong

Tag: the nao la xem thuong

Tội xem thường

Làm người khác buồn, là bạn đã mang tội. Trong trường hợp vị bằng hữu đó không hề hay biết gì hết, bạn vẫn...