Tags Thanh loc tam

Tag: thanh loc tam

Các hành thanh lọc tâm: Bố thí, trì giới & hành...

Đức Phật thấy rằng con người bị tham lam, sân hận và si mê làm chủ khiến họ làm hại bản thân và người...