Tags Thăng quan

Tag: thăng quan

Mặc cả với Thánh Thần, cầu thăng quan, nhiều lộc để...

Dẫm đạp lên người khác để tranh ấn, cướp lộc; bỏ vài nghìn đồng trước ban thờ cầu xin tài lộc, thăng tiến… những...