Tags Qua bao

Tag: qua bao

Quả báo của việc làm ác

Con người dù nghèo nhưng biết tu nhân tích đức, tin sâu nhân quả thì cuộc sống vẫn giá trị và quý báu hơn...