Tags Phep mau

Tag: phep mau

Phép mầu yêu thương

Kìa, trông ai như thằng Sinh, con ông Đồng bà Tâm thế nhỉ?- Hình như là thế. Có phải thằng Sinh ra tù rồi...