Tags Phat khuyen lam thien

Tag: phat khuyen lam thien

Phật khuyên làm thiện, không làm ác

Đức Phật dạy con người là chủ nhân của số phận mình; khổ đau hay hạnh phúc của mỗi người là hoàn toàn do...