Tags Phật đản Quảng Đức Tu viện

Tag: Phật đản Quảng Đức Tu viện

Bình Thuận: Tu viện Quảng Đức, huyện Tánh Linh tổ chức...

Để dâng lên cúng dường đức Từ Phụ, nhân ngày đản sinh của Ngài. Trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, toàn dân đang...