Tags Phap khi

Tag: phap khi

Đại Hồng Chung, một biểu tượng văn hoá – tâm linh...

Tiếng chuông chùa (Đại hồng chung) chư Tổ dạy là tiếng chuông tỉnh thức, nó làm cho con người ta phải thức tỉnh bản...