Tags Nơi thờ xá lợi tóc của Phật

Tag: nơi thờ xá lợi tóc của Phật

Nơi thờ xá lợi tóc của Đức Phật ở đâu?

Ở Myanmar, chùa Shwemawdaw có một bảo tháp cao 114 m – đây là ngôi bảo tháp cao nhất xứ này để lưu giữ...