Tags Niem phat thoat ly sinh tu

Tag: niem phat thoat ly sinh tu

Niệm Phật để thoát sinh tử luân hồi

Đệ tử chúng con, nhờ giáo huấn của đức Bổn sư, nhờ ơn lành thường giăng bủa của đức Từ phụ, nhờ sự khai...