Tags Nhat Ban giu tro cot nguoi da khuat

Tag: Nhat Ban giu tro cot nguoi da khuat

Đài Loan, Nhật giữ tro cốt người đã khuất đầy chuyên...

Khu vực lưu giữ tro cốt của người đã khuất tại một nghĩa trang ở Nhật Bản. (Ảnh: Reuters) Tại 2 quốc gia Đài Loan...