Tags Nghien cuu ve mao

Tag: nghien cuu ve mao

Lược ý Tăng mão trong Phật giáo Bắc truyền

Vào mùa đông trời lạnh các vị Tỳ Kheo đau đầu, bạch Phật, Phật dạy: “nên lấy len kết mão để đội”. Chư Tăng...