Tags Nang luc than chu

Tag: nang luc than chu

Luân hồi trong thần chú Lăng Nghiêm: Năng lực thần chú

Thần chú Thủ Lăng Nghiêm còn gọi là Phật Đỉnh Quang Minh Ma Ha Tát Đát Đa Bát Đát Ra hay Bạch Tán Cái...