Tags Mao that Phat

Tag: mao that Phat

Lược ý Tăng mão trong Phật giáo Bắc truyền

Vào mùa đông trời lạnh các vị Tỳ Kheo đau đầu, bạch Phật, Phật dạy: “nên lấy len kết mão để đội”. Chư Tăng...