Tags Le vu lan

Tag: le vu lan

Ý nghĩa ngày rằm tháng bảy – Mùa báo hiếu của...

Là Phật tử, hãy ghi nhớ lời Phật dạy để hàng ngày tu niệm, hồi hướng công đức về cho tiên nhân của mình....