Tags Duc Phat Duoc Su

Tag: duc Phat Duoc Su

Tượng Đức Phật Dược Sư và những điều Phật tử nên...

Đức Phật Dược Sư là một đấng giác ngộ có lòng bi mẫn vô biên đối với hết thảy chúng sinh. Ngài hộ trì...